Designtalon vuosi 2023: nousi markkinajohtajaksi ja uudisti talomalliston

Vuosi 2023 oli asuntomarkkinoilla edelleen vaikea. Inflaatio, korkojen nousu ja yleinen epävarmuus ajoivat monet rakennusalan yritykset vaikeuksiin, eikä konkursseiltakaan vältytty. Designtalo onnistui vahvistamaan asemaansa markkinoilla ja investoi tulevaisuuteen uudistamalla muunneltavan talomalliston täysin. Designtalo on osa DEN Finlandia, joka teki vuonna 2023 positiivisen liiketuloksen.

Designtalo nousi muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtajaksi

Designtalo oli ylivoimaisesti suosituin talomerkki muuttovalmiissa omakotitaloissa vuonna 2023, kertoo Rakennustutkimus RTS:n Omakotirakentajatutkimus 2023/24. Designtalo toimitti Omakotirakentajatutkimuksen mukaan 20 prosenttia kaikista Suomen muuttovalmiista omakotitaloista.

DEN Finlandin euromääräinen markkinaosuus oli muuttovalmiiden omakotitalojen osalta 30,5 %. Kappalemäärän mukaan DENin muuttovalmiiden omakotitalojen osuus on 29 %. Kaikilla laskutavoilla mitattuna DEN on Suomen suurin pientalorakentaja.

Muunneltava mallisto uudistuu täysin

Designtalo aloitti mittavan mallistouudistuksen vuonna 2023, ja koko muunneltava mallisto uudistuu kevään 2024 aikana. Mallistouudistus on lähtenyt asiakkaiden tarpeesta. Uudistuneessa mallistossa on lukuisia uusia talomalleja ja kokonaan uusi tyyli. Myös kaikki vanhat talomallit on uudistettu asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Uudistuneessa talomallistossa on viisi eri tyyliä ultramodernista maalaisromanttiseen, ja jokaisesta tyylistä löytyy lukuisia eri talomalleja.

Lue lisää Designtalon mallistouudistuksesta.

Designtalon asuntomessukohde Loviisassa oli kompakti yksikerroksinen koti

Designtalon vuoden 2023 messukoti vastasi suomalaisten tämän hetken asumistoiveita. Loviisan asuntomessualueelle rakentunut Villa Kungen on yksikerroksinen, kooltaan kompakti, pohjaltaan muunneltava ja arvonsa säilyttävä omakotitalo.

Yksikerroksinen omakotitalo sopii monen ikäiselle asujalle ja eri elämäntilanteisiin, sillä se on kustannustehokas, helpommin muunneltava ja esteettömyys on helpompi ottaa huomioon. Designtalon myynnistä yksikerroksisten talojen osuus on noin 70 prosenttia, ja myös suomalaisten toiveissa yksikerroksinen omakotitalo on ykkönen.

DEN Finland vahvisti markkina-asemaansa ja teki positiivisen liiketuloksen

Designtalo on osa DEN Finlandia, joka onnistui toimintaympäristön haasteista huolimatta vahvistamaan markkina-asemaansa Suomen suurimpana pientalorakentajana ja tekemään positiivisen liiketuloksen. Vuonna 2023 DEN Finland toteutti 715 taloa, joista 493 muuttovalmiina. Myynti onnistuttiin säilyttämään koronaa edeltävällä tasolla ja suhteellinen kannattavuus oli hyvä. Designtalon lisäksi DEN Finlandin tuotemerkkejä ovat Finnlamelli sekä DENin ja K-Raudan yhteinen tuotemerkki Ainoakoti.

Lue lisää: DEN Finland vahvisti markkina-asemaansa ja teki positiivisen liiketuloksen.

Työturvallisuus, henkilöstötyytyväisyys ja yhteistyökumppanien tyytyväisyys paranivat

DEN Finlandilla on tehty pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi, ja yhtiön tapaturmataajuus laski  merkittävästi edellisvuodesta. Tapaturmataajuus kuvaa sairaslomaan johtaneiden tapaturmien määrää suhteessa työtunteihin.

DEN Finlandin henkilöstötyytyväisyys nousi merkittävästi vuonna 2023. Henkilöstön suositteluindeksi eNPS oli 33 (17) ja tyytyväisten osuus 88 % (67,5 %). Myös henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi ja oli 70 % (60,4 %).

Myös DEN Finlandin yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys parani vuonna 2023. Kumppanityytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli 54. Kumppanit toimittavat DEN Finlandille materiaaleja, työsuoritteita tai molempia.

Lisää lukemista

Ajankohtaista

Designtalo on suosituin muuttovalmis koti

Designtalo on ollut jo vuosia Suomen johtavia talomerkkejä, mutta vuonna 2023 se onnistui kasvattamaan kaulaa kilpailijoihin selvästi. Designtalo on muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja sekä euroissa että toimitettujen talojen lukumäärässä mitattuna.
Lue lisää