Designtalojen elementit rakennetaan omalla tehtaalla

Pientalorakentamisen kotimainen tuotanto tukee paikallista kasvua ja kestävää kehitystä. Jokainen Designtalo rakennetaan omalla tehtaalla Nivalassa, Pohjois-Pohjanmaalla.

Designtaloissa käytettävä puu on peräisin pohjoismaisista metsistä, ja puutavara ostetaan kotimaisilta sahoilta. Designtalo on osa DEN Finlandia, joka on Suomen suurin pientalotoimittaja. Muita DENin talobrändejä ovat Finnlamelli ja Keskon kanssa yhteinen Ainoakoti. Tänä vuonna DEN toteuttaa yli 530 kotia.

Kotimainen tuotanto edistää työllisyyttä

DEN työllistää Suomessa suoraan yli 400 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän.

Rakentamisen eri vaiheet suunnittelusta materiaalien valmistukseen ja rakentamisesta logistiikkaan työllistävät oman väen lisäksi satoja paikallisia alihankkijoita.

Kotimainen tuotanto edistää kestävää kehitystä

DENin vastuullisuustyön painopisteitä strategiakaudella 2021–2025 ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys, sekä hyvä hallintotapa.

Omalla tehtaalla ja valvotuissa tuotantoketjuissa vastuullisuutta on helpompi seurata, mitata ja kehittää edelleen. Designtalon Nivalan-tehtaalla käytetään vain uusiutuvaa energiaa. Rakennusmateriaalina käytettävästä puusta vähintään 90 % on on PEFC-sertifioitua, ja puun alkuperä on selvitettävissä. Jätettä syntyy vain vähän, ja kaikki kierrätetään.

Desingtalon tehtaalla elementit ja hirret säilytetään ja käsitellään säältä suojassa, ja nopea pystytys työmaalla säältä suojaan pitää rakenteet turvallisina. Elementtitaloissa käytettävät laadukkaat runko- ja eristemateriaalit varmistavat laadukkaan sisäilman.

DENillä työturvallisuutta parannetaan jatkuvasti, ja omia innovaatioita ovat esimerkiksi tehtaiden hengitysilman laadun parantaminen oikean ilmankosteuden avulla sekä työmailla käytettävä oma, patentoitu telinejärjestelmä, joka estää putoamisen korkealta.

Oma tehdas mahdollistaa tuotannon joustavuuden

Designtalon tuotanto joustaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, sillä omilla tehtailla erilaiset ja vaativatkin suunnitelmat pystytään toteuttamaan joustavasti. Tuotantoa pystytään myös ohjailemaan markkinatilanteen mukaan, ja kiireisenä aikana tehdas pyörii useammassa vuorossa.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

DEN aloitti hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2021. Vuonna 2022 hiilijalanjälki pieneni yhdeksän prosenttia, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni lähes 16 prosenttia. 75 % hiilijalanjäljestä syntyi materiaaleista ja raaka-aineista, 21 % valmiiden rakennusten elinkaaren aikana ja 4 % tuotantoprosessista. DENin tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja lisätä hiilineutraalien tuotteiden osuutta.