Muuttovalmiiden talojen Nivalan tehdas ja työturvallisuus

Designtalon Nivalan-tehtaalla työntekijöiden turvallisuus on ykkösasia

22.11.2022

Ennaltaehkäisevien turvallisuushavaintojen ansiosta mahdolliset vaaratilanteet talotehtaalla pystytään välttämään jo ennalta korjaavien toimenpiteiden avulla. Turvallisuushavaintoja tehdään niin jokapäiväisessä työarjessa kuin kuukausittaisilla turvallisuuskävelyilläkin.

Aurinkoisena lokakuun aamuna Designtalon Nivalan-tehtaalla turvallisuuskävelylle osallistuu joukko tehtaan työnjohtoa ja työntekijöiden edustajia. DENin operatiivinen johtaja, tehtaan tuotantopäällikkö, työnjohtaja ja tuotantojohtaja sekä työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua kokoontuvat kännykät kädessä tehtaan ala-aulaan ja hajaantuvat pian eri puolille tehdashallia.

Siisteys vaikuttaa sekä työturvallisuuteen että hyvinvointiin

Työsuojeluvaravaltuutettu Joona Susimaa bongaa heti työskentelypöydän alta pienen kasan puupalikoita, joiden paikka ei ole lattialla vaan kierrätyksessä. Susimaa ottaa kännykän esille, nappaa kasasta kuvan ja naputtelee havainnon suoraan seurantajärjestelmään. Matka jatkuu ripeästi eteenpäin.

Toimenpiteitä vaativat havainnot korjataan mahdollisuuksien mukaan heti

Vajaan tunnin aikana ryhmä käy läpi tehtaan kaikki sisä- ja ulkotilat. Ville Vähäsöyringin, turvallisuuskierrosten vetäjän ja Designtalon Nivalan-tehtaan tuotantojohtajan paperilomakkeeseen kertyy neljä toimenpiteitä vaativaa havaintoa ja suoraan järjestelmään seitsemän, jotka ovat päällekkäisiä Vähäsöyringin kirjaamien havaintojen kanssa. Tilanne on siis hyvä, mikä on havaittavissa myös ympärilleen katsomalla.

Tehtaalla on silmiinpistävän siistiä, eikä kierroksen alkupään puupalikkakasojen kaltaisia siisteyspuutteita enää löydy. Myös kulkuväylät ja poistumistiet ovat esteettömät, työntekijöillä on asianmukaiset suojaimet ja jätteet on lajiteltu asianmukaisesti. Yhdelle tehtaan nosto-ovelle tilataan huolto ja lattialle jäänyt sähköjohto kerätään pois.

Turvallisuuskierroksella kiinnitetään huomiota:

Nivalan-tehtaalla on viimeisen vuoden aikana tilastoitu neljä tapaturmaa, joista yksikään ei ole ollut vakava. Tyypillisimpiä tapaturmia ovat naulan osuminen käteen ja nilkan nyrjähtäminen. Silmävammojen aiheuttamia sairauspoissaoloja on saatu vähennettyä sopimalla yhdessä silmäsuojainten käytöstä, vaikka laki ei sitä vaadikaan.

Turvallisuushavaintoja kirjataan myös jokapäiväisessä työarjessa

Ennaltaehkäiseviä turvallisuushavaintoja tehdään kuukausittaisten turvallisuuskävelyiden lisäksi jokapäiväisessä työarjessa. Työntekijät voivat koska tahansa kirjata havaintoja lukemalla tehtaan seiniltä löytyvän QR-koodin ja syöttämällä havainnon suoraan järjestelmään. Sieltä havainnot lähtevät reaaliajassa kaikkien asianosaisten sähköpostiin ja toimenpiteiden jälkeen ne arkistoidaan. Kaikki havainnot käydään läpi koko henkilöstön kanssa, jotta jokainen työntekijä tietää, mitä turvallisuuspuutteille on tehty. Tavoitteeksi on asetettu tänä vuonna 30 havaintoa kuukaudessa ja se on pääsääntöisesti täyttynyt.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Ville Vähäsöyrinki kertoo, että idea ennaltaehkäisevistä turvallisuuskierroksista syntyi yhdessä työntekijöiden kanssa, kun pohdittiin, miten työturvallisuutta ja -hyvinvointia voisi parantaa.

– Suurin muutos, ja parasta koko tässä turvallisuushavaintojen tekemisessä on, että  turvallisuus on otettu kaikkien yhteiseksi asiaksi. Työntekijät eivät koe, että jostain ylhäältä päin tulee jotain käskyjä ja valvontaa, vaan kaikki ovat sitoutuneet tähän toimintatapaan ja pitävät sitä hyvänä käytäntönä.

Työtapaturmien määrään vaikuttaa niin moni asia, että Vähäsöyrinki ei voi varmasti sanoa, että niiden määrä olisi juuri tämän käytännön takia vähentynyt. Hän kuitenkin uskoo, että riskinotto on nykyään maltillisempaa ja turvallisuusriskit otetaan tosissaan.

Myös positiivisia turvallisuushavaintoja saa kirjata

Kierros on päättymässä, ja ryhmä palaa takaisin tehtaan aulaan. Vielä lopuksi järjestelmään kirjataan positiivinen havainto tehtaan erinomaisesta siisteystasosta.

– Kaikki havainnot eivät ole puutteita, vaan myös positiivisia havaintoja on lupa ja niitä kannattaakin kirjata. Kun havaintoja käydään läpi yhdessä koko henkilöstön kanssa, on ilo antaa myös kiittävää palautetta hyvin tehdystä työstä, Vähäsöyrinki kehuu.

talomyyjän tapaaminen

Ota meihin yhteyttä

Tee elämäsi paras päätös ja rakennuta oma Designtalosi. Ota yhteyttä alueesi myyjään, niin suunnitellaan yhdessä uusi koti perheellenne.