Designtalon yhteistyökumppanit ovat entistä tyytyväisempiä

Tuoreen kumppanikokemustutkimuksen mukaan Designtalon kumppanit ovat entistä tyytyväisempiä yhteistyöhön. Erityisesti yhteistyökumppanit kiittelevät Designtalon valmiutta kehittää toimintaa pitkäjänteisesti yhdessä.

Designtalon kumppanit ovat pääosin pitkäaikaisia yhteistyötahoja, joiden kanssa pohditaan yhdessä, miten toimintaa voidaan tehostaa ja parantaa. Päämäärä on yhteinen: toteuttaa asiakkaan omakotitalounelma laadukkaasti ja asiakkaan odotukset täyttäen.

Designtalo on osa DEN Finland Oy:ta, Suomen suurinta pientalorakentajaa. Designtalo kehittää ja uudistaa toimintaansa jatkuvasti tavoitteenaan tyytyväiset kumppanit ja tyytyväiset asiakkaat. Kumppanityytyväisyyden kehittämisessä tärkeä työkalu on vuosittain toteutettava kumppanikokemustutkimus, jonka tavoitteena on paitsi selvittää kumppaneiden tyytyväisyyttä myös kehittää yhteistyötä entistä toimivammaksi saadun palautteen perusteella.

Kiitosta prosessien selkeydestä, lupausten pitämisestä ja aidosta kumppanuudesta

Designtalon pitkäaikaisempia kumppaneita edustaa Perustava Oy, joka rakentaa kaikkien Designtalojen perustukset, ja tuoreimpia kumppaneita on BSH Kodinkoneet, joka toimittaa Bosch-kodinkoneet kaikkiin Designtalon kohteisiin. Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti ja BSH:n avainasiakaspäällikkö Timo Honkala ovat molemmat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön.

“Meitä miellyttää DENin eteenpäin menemisen kulttuuri. Kyse ei ole perinteisestä asiakas-toimittajasuhteesta, vaan DENillä on aito halu tehdä kumppaneina työtä. Meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, haluamme oppia toisiltamme puolin ja toisin. Kumppanuus ei toteudu pelkästään johdon kabineteissa, vaan kun ollaan arjessa tekemisissä, kumppaniperiaate toimii sielläkin. Kokonaisuutena olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saaneet DENin kelkassa olla”, kiittelee Perustavan Jäntti.

“Koemme, että tavoittelemme DENin kanssa yhteistä päämäärää, eli tyytyväistä asiakasta. Olemme molemmat kiinnostuneita tietämään, mitä asiakkaat markkinoilla haluavat ja kehitämme yhdessä valikoimaa siihen suuntaan, asiakaslähtöisesti. DENillä on otettu myös meidän tarpeet huomioon ja hyödynnetty meidän asiantuntemustamme.”

Tämän vuoden kumppanikokemuksessa Designtalo sai kiitosta myös tilaus- ja toimitusprosessien selkeydestä ja toimivuudesta sekä sovituista asioista kiinni pitämisestä.

Kumppanit ovat enemmän kuin toimittajia

Designtalolla yhteistyökumppaneiden rooli rakennusprojekteissa on merkittävä. He esimerkiksi tekevät perustukset, pystyttävät elementit, maalaavat ja tapetoivat sekä rakentavat tulisijat. Kumppanit myös toimittavat esimerkiksi ovet, ikkunat, kattoristikot, vesikatteet, kodinkoneet ja kiintokalusteet. Usein myös kuljetus, huolinta ja välivarastointi hoituu kumppanien toimesta.

Kumppanuuksissa pyritään usein pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jolloin toimintatapoja voidaan jatkuvasti kehittää ja kumppanikokemusta parantaa.

Tavoitteena viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen

Designtalolla ollaan sitoutuneita avoimeen ja läpinäkyvään vuorovaikutukseen kumppaneiden kanssa, sillä on tärkeää, että yhteistyö sujuu jatkossakin kaikkien osapuolten kannalta sujuvasti ja positiivisissa merkeissä. Tämä tarkoittaa kumppanikokemuksen jatkuvaa kehittämistä.

Tämän vuoden tutkimuksessa Designtalo sai kiitosta viestinnästä, mutta se nousi myös parannuskohteeksi. Erityisesti nykyisen kaltaisessa markkinatilanteessa tarve avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen on suuri, ja sekä tiedonjakamiseen että avoimeen dialogiin onkin Designtalolla kehitetty jo uusia ideoita.

Vaikka viestinnässä on aina kehitettävää, se toimii kumppaneiden mielestä nytkin jo varsin hyvin. Esimerkiksi Perustavan Jäntti antaa kiitosta nimenomaan viestinnästä:

“Meitä kuunnellaan, meiltä kysytään ja meiltä halutaan oppia. Me tiedämme koko ajan, miten toisillamme menee, ja haluamme yhdessä kehittää asioita eteenpäin.”

Jäntti kiittelee myös Designtalon Extranetiä viestintäkanavana:

“On myös hyvin poikkeuksellista, että Designtalolla on Extranet, jonka kautta kumppanit pääsevät tarkastelemaan tilauskantaa. Se on todella toimiva järjestelmä ja helpottaa myös meidän liiketoimintamme ennustettavuutta.”

Tyytyväisyys oli jo aiemmin hyvällä tasolla, mutta nousi edelleen voimakkaasti

Designtalo on osa DEN Finlandia, joka toteuttaa vuosittain yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä mittaavan kumppanikokemustutkimuksen. Kumppanit ovat olleet aiemminkin tyytyväisiä, mutta viimeisen vuoden aikana tyytyväisyys on noussut erityisen paljon.

Kumppanityytyväisyyttä mittaava NPS-suositteluindeksi nousi tänä vuonna lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli jo hyvällä tasolla 54.

Designtalon kumppaniverkosto työllistää satoja ammattilaisia

Designtalo työllistää kumppaniverkostojensa kautta satoja rakennus- ja kuljetusalan ammattilaisia eri puolilla Suomea. Kumppanit otetaan mukaan kumppanikokemuksen kehittämiseen vuosittaisen tutkimuksen lisäksi myös tiiviillä yhteydenpidolla ja kumppaneiden aktiivisella kuuntelemisella, sillä toimiva yhteistyö takaa myös asiakastyytyväisyyden.