Tietosuojaseloste

Tämä on designtalo.fi-verkkosivuston lainmukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki 10 ja 24 §).
Laatimispäivä: 17.6.2014. (Designtalo voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla.)

1. Rekisterinpitäjä

Den Finland Oy / Designtalo (jäljemmässä ”Designtalo”)
Karhuojantie 2
90460 Oulunsalo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Harri Katajamäki
Järjestelmät
etunimi.sukunimi@den.fi

3. Rekisterin nimi

Designtalo.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Designtalo.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-sivustolla tekemien valintojen tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Designtalo kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:
– nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– paikkakunta
– käyttäjäkohtaiset valinnat, muistiinpanot ja käyttäjätunnisteet Kotiräätäli-palvelussa
– käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot on kerätty Designtalon www-sivustolla osoitteessa www.designtalo.fi vierailleista käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä muiden lomakkeiden ja toimintojen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Käyttäjä voi itse jakaa designtalo.fi-verkkosivuston Kotiräätäli-palvelussa tekemänsä suosikkivalinnat ja muistiinpanot esimerkiksi Facebook-sivulleen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Designtalo.fi-verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille.
Designtalo huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Designtalo.fi-verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Designtalo.fi-verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.