Päästöt hyvitetty koko elinkaaren ajalta

 

Tiesitkö, että rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä?

ECO2-talon jäljelle jäävä hiilijalanjälki on hyvitetty koko kodin elinkaaren ajalta, sillä Designtalo kompensoi päästöjä sertifioiduilla päästöhankkeilla. Hiilijalanjälkilaskennan jälkeen rakennuksen CO2-päästöt neutraloidaan hankkimalla sertifikaatteja hiilidioksidin sitomiseksi ilmakehästä.

Designtalolta asiakas saa aina itselleen raportin rakennuksen jättämästä hiilijalanjäljestä sekä virallisen todistuksen Designtalon suorittamasta päästökaupasta. Sertifikaatti on kodin omistajalle arvopaperi.

 Arki Designtalon ECO2-kodissa on toimivaa ja viihtyisää, mutta huomattavasti vähemmän ympäristöä kuluttavaa. Otetaan yhdessä askel, josta jää yhä pienempi hiilijalanjälki!

Hiilijalanjälki

Kuinka paljon tuotteesta, toiminnasta tai palvelusta syntyy ilmastokuormaa sen elinkaaren aikana.

Rakennuksen hiilijalanjälki

Rakentamisesta ja rakennuksesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen.

Hiilijalanjäljen laskenta

Laskennalla selvitetään, kuinka paljon päästöjä rakennus tuottaa koko olemassaolonsa aikana. Laskennassa huomioidaan koko elinkaari rakennustuotteiden valmistuksesta rakennuksen purkamiseen.

Hiilijalanjäljen mittaus

Hiilijalanjäljen mittayksikkö on kg CO2e. Yksikössä tarkastellaan lämpenemisvaikutusta, jonka 1 kg ilmakehään päässyttä hiilidioksidia aiheuttaa 100 vuodessa.

Hiilijalanjäljen raportointi

Laskennan tulokset raportoidaan selvittämällä, kuinka paljon kodin tai rakennuksen hiilidioksidipäästöt ovat per neliö vuoden aikana.

Hiilikädenjälki

Yritys kehittää suunnitteluvaiheessa ekologisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla kuluttaja voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Rakennusten myönteiset ilmastovaikutukset, kuten rakenteisiin sitoutunut hiili ja rakennustuotteiden kierrätys, suurentavat hiilikädenjälkeä.

Vähähiilinen rakentaminen

Rakennusvaiheessa otetaan huomioon rakennuksen tuleva energiankäyttö sekä elinkaaren aikaiset päästöt: valmistus, rakentaminen, käyttö ja purkaminen.

Vähähiilinen rakennus

Rakennus, jonka elinkaaren hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Hiilijalanjälkeä pienennetään suunnittelemalla rakennus energiatehokkaaksi ja muuntojoustavaksi.

Hiilijalanjäljen hyvittäminen

Jäljelle jäävän hiilijalanjäljen voi hyvittää teoilla, jotka vähentävät ilmakehästä vastaavan määrän hiilidioksidia tai estävät kasvihuonekaasujen syntymistä. Hyvittäminen onnistuu esimerkiksi ostamalla päästövähennyksiä eli investoimalla hankkeisiin, jotka vähentävät päästöjä.